Replik på rapporteringen om övningen i Hufvudstadsbladet

Nu har också Hufvudstadsbladet uppmärksammat fredsövningen Baltic Glory. Det är något som vi välkomnar. Tidningen var först med att skriva om förra årets övning, Åland 17 och utmärkte sig genom att i enlighet med god journalistisk sed ge plats för flera röster. I måndagens artikel bryter Stefan Lundberg tyvärr med den traditionen. Hans text påminner mer om det vi känner igen från hur ryska medier fungerar. Att Yle sedan följt i samma spår gör det extra allvarligt (uppdatering – Yle har under dagen ändrat felaktigheterna i sin text)

Här följer en lista på missförstånd som Lundberg och Hufvudstadsbladet genom att kontakta oss före publiceringen hade kunnat undvika att sprida:

”Kulturfonden för Sverige och Finland stöder omstridd rysk rörelse”

Baltic Glory är ingen ”rysk rörelse” utan ett svensk-finsk-ryskt initiativ som sammanför människor kritiska till militarism, kapprustning och krig. Bidraget från Kulturfonden för Sverige och Finland avser att möjliggöra det svenska deltagandet.

Det uttrycktes då starka misstankar om att fredsaktivisterna är ett kamouflage för rysk propaganda.”

Båda de omdömen som Lundberg citerar härrör från tiden före Åland 17. Ett stort antal medier (däribland Hufvudstadsbladet) var på plats under övningen. Ingen av dem fann något stöd för de svepande anklagelserna. I stället rapporterade de om människor som tagit stora risker för att förändra det ryska samhället.

Då sammanföll lägret med två stora militärmanövrar i Östersjöområdet, ryska Zapad och svenska Aurora. Tidpunkten ansågs inte vara någon tillfällighet och lägret väckte häftig debatt i medierna.”

Tidpunkten har aldrig behövt antas vara någon tillfällighet. Vi var från första början tydliga med att fredsövningen var en reaktion på de rekordstora krigsövningarna.

”Summan som Kulturfonden för Sverige och Finland har bidragit med är blygsam, cirka 1 000 euro. Lägret sponsras också åtminstone av Vapenvägrarförbundet i Finland.”

Att på det här sättet antyda att det finns andra finansiärer är ett sätt att anklaga som vi känner väl från ryska medier. Vi ber Lundberg presentera bevis eller formulera sig så som professionen kräver.

Förutom ovanstående hade vi, om Lundberg kontaktat oss, också kunnat berätta följande:

Vi har, och har haft, en utmärkt kontakt med Kulturfonden för Sverige och Finland. För att avsluta den ryktesspridning som satts igång med anledning av texten i Hufvudstadsbladet publicerar vi idag ansökan till fonden i sin helhet på vår hemsida. Där framgår både att övningen var mycket uppmärksammad i media förra året och att de beviljade anslagen gäller utbytet mellan finska och svenska deltagare.

Den här historien handlar mer om en före detta försvarsminister som får kalla fötter och en reporter som blir för het på gröten än om oss. Såväl tidningens regelbundna läsare som alla andra intresserade av frågan om vår gemensamma säkerhet bör kunna förvänta sig mer av Hufvudstadsbladet.

Daria Apakhontjitj

Kaj Raninen

Pelle Sunvisson